Środa, 16 stycznia 2019, Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza PL EN | |

IV Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą

LUDZIE, LAS I WILKI

 

 

IV Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą

 

31 maja – 1 czerwca 2008 r.

       Dlaczego las? Bo świat średniowiecza był jedną wielką puszczą – straszliwą, dziką, nieodgadnioną. W tamtych czasach stanowiła gąszcz drzew, zarośli, bagien i mokradeł, przez które człowiek przedzierał się z najwyższym trudem. Las był wtedy żywiołem, któremu w pocie czoła wydzierano każdą pędź ziemi pod pola uprawne, wioski, grody, klasztory, zamki i miasta. Można rzec, że życie toczyło się na polanach – wyspach ludzkiej cywilizacji, zbierającej właśnie siły, by rozkwitnąć. Ówczesna puszcza to z jednej strony bogactwo surowców i pożywienia, naturalna zapora i schronienie przed najeźdźcą, z drugiej zaś kryjówka banitów i groźnych drapieżników, siedlisko duchów i demonów oraz ostoja pogańskich praktyk, budzących niepokój Kościoła. Był też las ścianą odgradzającą świat znany od nieznanego, granicą wyznaczającą zasięgi wspólnot sąsiedzkich, terytoriów plemiennych, własności rycerskich, klasztornych czy biskupich, a także domenę władzy książęcej lub królewskiej.

 

       A wilki? To zwierzęta budzące grozę w całej średniowiecznej Europie. Ruszone z leśnych ostępów, przebiegały stadami olbrzymie tereny, nie tylko rywalizując z myśliwymi w walce o dziką zwierzynę, ale też atakując zagrody i osiedla ludzkie. Ba, wygłodniałe wdzierały się nawet do kościołów! Ich przeraźliwe wycie niejednokrotnie przeszywało ciszę zimowych wieczorów, budząc strach mieszkańców wsi i klasztorów. Z czasem problem stał się na tyle poważny, że Karol Wielki, najpotężniejszy władca średniowiecza, powołał specjalnych urzędników odpowiedzialnych za tępienie tej plagi. Niewątpliwie wilk był demonem, obudzonym wskutek działalności człowieka, który dążąc do cywilizacyjnego postępu zniszczył jego naturalne siedliska. W tej bezwzględnej wojnie ludzie odnieśli w końcu zwycięstwo. Obudzili jednak inne demony, które dziś zagrażają naszemu życiu.

 

       Przez tysiące lat ludzie żyli w harmonii ze swoim otoczeniem. Korzystali z bogactw lasów i wód, czerpiąc tyle, ile było im niezbędne dla zaspokojenia bieżących potrzeb. Jednak w średniowieczu eksploatacja środowiska przybrała na sile. Wykarczowano olbrzymie połacie lasów, by pozyskać drewno do budowy potężnych grodów i miast. Na efekty takich działań nie trzeba było długo czekać. Kroniki średniowieczne nazbyt często informują nas o różnych klęskach żywiołowych, wywołanych postępującą degradacją środowiska. A mimo to przyroda wciąż fascynowała i wielu ówczesnych ludzi (chłopów, myśliwych, rybaków, zakonników) dążyło do jej poznania, zrozumienia i przemyślnego wykorzystania. I właśnie o tych różnych relacjach zachodzących między człowiekiem i środowiskiem opowiemy podczas IV Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą. Zarezerwujcie zatem swój czas na majowo-czerwcowy weekend 2008 roku! Dowiecie się o ludziach, lasach i wilkach, o wpływach, jakie przyroda wywierała na codzienne życie, pracę, wierzenia, wojnę, literaturę i sztukę. Jak co roku, nie zabraknie pokazów, wykładów, wystaw, koncertów, a także zajęć dla dzieci. Warto zatem wybrać się do Lądu nie tylko po to, by uczestniczyć w rozrywce, ale również po naukę i refleksję. Może wspólnie zastanowimy się nad tym, jak powstrzymać niszczenie świata, w którym dziś żyjemy?

 

              IV Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą organizują: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, Urząd Gminy w Lądku, Urząd Miasta i Gminy w Zagórowie, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Fundacja „Patrimonium”, Fundacja „Unia Nadwarciańska”, Towarzystwo Przyjaciół Lądu i Ziemi Nadwarciańskiej oraz Drużyna Słowiańska „Warcianie”. 

 

 

 

Kontakt:

 

Michał Brzostowicz (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu) – tel. (061) 852 82 51;

e-mail: michbrz@man.poznan.pl

 

Henryka Mizerska (Starostwo Powiatowe w Słupcy) – tel. (063) 275 86 00; e-mail: mizerska@wp.pl

 

Joanna Słowińska (Starostwo Powiatowe w Słupcy) – tel. (063) 275 86 11; e-mail: slowinska1@wp.pl

 

Jacek Wrzesiński (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich) – tel. (061) 427 50 17;jaled@wp.pl

 

REFLEKSJE PO FESTIWALU


      To już historia! W dniach 31 maja-1 czerwca 2008 roku w Lądzie nad Wartą (pow. słupecki) odbył się IV Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. Trud przygotowań osłodził blask nagrody, jaką za poprzednią edycję otrzymaliśmy w konkursie Marszałka Województwa Wielkopolskiego na „Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 2007 – Izabella”. Przyjechaliśmy więc do Lądu ze statuetką, która wraz z innymi trofeami została zaprezentowana w krużgankach klasztoru. Potem w ciężkiej pracy organizatorów i aktorów tej imprezy realizował się program, ułożony w toku wielu burzliwych dyskusji.

       W tym roku mówiliśmy o przyrodzie – zarówno tej, jaką znano w średniowieczu, jak też obserwowanej współcześnie. Wystawa pt. „Zwierzęta w sztuce pradziejowej i średniowiecznej”, zorganizowana ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz zaprzyjaźnionych instytucji, pokazała dowody fascynacji dawnych ludzi ich najbliższym otoczeniem. O przyrodzie średniowiecznej i współczesnej mówili również naukowcy podczas wykładów wygłoszonych w Sali Opackiej. Przed klasztorem zorganizowany został piknik naukowy „Nauki przyrodnicze współpracujące z archeologią”, który cieszył się żywym zainteresowaniem. Problemy związane z ochroną współczesnego środowiska przybliżyli z kolei pracownicy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. A były jeszcze konkursy, warsztaty rodzinne i zajęcia edukacyjne dla dzieci. 
       Życiem tętnił też gród oraz obóz rozbity u jego podnóża. Tam trwały pokazy rzemiosł, prezentacja kramów kupieckich oraz uzbrojenia wczesnośredniowiecznego. Jak co roku, zainteresowaniem cieszył się wytop żelaza w dymarce, garbowanie skóry oraz druk pism w zrekonstruowanej prasie Gutenberga (w klasztorze). Znów intrygowały popisy białoruskiej „Osady Krywickiej”, zaś nowością był dwudniowy pokaz warzenia piwa. Tłumy widzów obserwowały natomiast dwie inscenizacje obrony grodu oraz pojedynki wojów.
       Niezwykłymi wydarzeniami kulturalnymi był koncert „Kwartetu Jorgi” oraz spektakle międzynarodowego „Teatru Węgajty” oraz „Dada-Art”. Oprawę muzyczną zapewniały również zespoły: „Abalienatus z Warszawy, „Charivari” z Poznania, Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa oraz „Percival” z Lubina. Z kolei w sali audiowizualnej Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego odbył się seans Oskarowego filmu „Piotruś i wilk” oraz „Jasminum” w reż. Jana Jakuba Kolskiego.
       Zajęci realizacją programu organizatorzy prawie nie skorzystali z przygotowanych przez siebie atrakcji. Jednak wielotysięczne tłumy widzów i liczne pochwały uświadomiły nam, że impreza podoba się publiczności. Dobrze wypowiadali się o niej także honorowi goście – burmistrz palestyńskiego Betlejem pan Victor Batarseh z małżonką oraz przedstawiciele Rady tego miasta.
       IV Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą zorganizowali: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, Urząd Gminy w Lądku, Urząd Miasta i Gminy w Zagórowie, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Fundacja „Unia Nadwarciańska” oraz Fundacja „Patrimonium”.

 

Michał Brzostowicz

galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria