Środa, 23 października 2019, Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna PL EN | |

KONTAKT


INFORMACJA +48 61 852 82 51 muzarp@man.poznan.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH(RODO)

JAK DOJECHAĆ


GODZINY OTWARCIA


Sezon szkolny
01.09.2019 – 30.06.2020
PONIEDZIAŁEK – NIECZYNNE
WTOREK – 09.00-16:00
ŚRODA – 09.00-16:00
CZWARTEK – 09.00-16:00
PIĄTEK – 10.00-17.00
SOBOTA – 10.00-17.00
NIEDZIELA – 12.00-16.00

APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

Dąbrówka koło Poznania – od warowni z czasów plemiennych do średniowiecznej siedziby rycerskiej - projekt

Dąbrówka koło Poznania – od warowni z czasów plemiennych do średniowiecznej siedziby rycerskiej - projekt

Nowy projekt, na który Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zdobyło dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nosi tytuł:

Dąbrówka koło Poznania – od warowni z czasów plemiennych do średniowiecznej siedziby rycerskiej

Celem projektu jest wieloaspektowa analiza, interpretacja i publikacja materiałów pochodzących z dwóch grodzisk średniowiecznych w Dąbrówce (stanowisko 1 i 2), położonych po przeciwnych stronach rzeczki Wirynki.Są to zarówno źródła pochodzące z wykopalisk, jak też dane uzyskane dzięki badaniom nieinwazyjnym (wykonanym już magnetometrycznym, a także planowanym badaniom przyrodniczym). Ich interpretacja pozwoli na próbę rekonstrukcji kompleksu osadniczego z okresu plemiennego, którego trzon stanowił gród rozpoznany na stan. 2.

 

Z kolei analiza wyników badań i pozyskanych na stanowisku 1 materiałów zabytkowych dostarczy informacji o położonym po drugiej stronie Wirynki gródku funkcjonującym w XIII/XIV w., pozwalając uściślić jego chronologię. Możliwe będzie również rozpoznanie przemian krajobrazu, które nastąpiły w okresie między istnieniem starszego i młodszego obiektu.

 

Materiały z obydwu stanowisk są istotnym przyczynkiem do badań nad siecią grodową w najbliższym sąsiedztwie Poznania – głównego ośrodka Wielkopolski, zarówno w dobie plemiennej, jak i w okresie funkcjonowania organizacji kasztelańskiej i później – w czasie kształtowania się prywatnej własności rycerskiej.

 

Projekt zakończy się w grudniu 2019 r. wydaniem książki oraz przygotowaniem wystawy poświęconej dziejom dwóch grodów nad Wirynką.

 

Projekt dofinansowano przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Ochrona zabytków archeologicznych.

Dofinansowano z: Funduszu Promocji Kultury.

 

galeria
galeria